O nama

Volonteri

U kratkom vremenu u rad udruge uključilo se više od 90 volontera. Riječ je o mladim ljudima iz Međugorja i Brotnja koji svoje vrijeme žele nesebično darovati bratu čovjeku koji je u potrebi. Članovi imaju redovite molitvene susrete, radne sastanke i aktivno sudjeluju u aktivnostima udruge.

Kada je udruga osnovana?

Humunitarna udruga Marijine ruke osnovana je u srpnju 2016. godine u Međugorju s ciljem pomoći siromašnima i svima kojima je pomoć potrebna. Prije osnutka udruge djelovali smo 3 godine u župi Međugorje kao Ured za potrebite. Na činjenje dobra i pomoć potrebitima potakle su nas riječi Kraljice Mira: “Pozivam vas i danas da budete ljubav tamo gdje je mržnja, i hrana gdje je glad. Otvorite, dječice, vaša srca i neka vaše ruke budu ispružene i darežljive kako bi svako stvorenje preko vas zahvaljivalo Bogu stvoritelju.” (Gospina poruka 25. rujna 2004.)

Na koji način možete sudjelovati?

Ukoliko želite na bilo koji način sudjelovati u radu udruge, kao volonteri ili podupiratelji možete se obratiti na kontakt podatke koji su navedeni ispod. Hvala svima koji su se do sada uključili u naše projekte i pomogli nam činiti dobro, donositi nadu, širiti ljubav i mir. Sretni smo što, uz Vašu pomoć možemo biti ispružene Marijine ruke.

Upoznajte nas