Akcija Osnovne škole Bijakovići

Vijeće učenika Osnovne škole Bijakovići je za kraj školske godine organiziralo akciju hvale vrijednu za našu udrugu. Učenici su predali i novčanu donaciju i donaciju u higijenskim potrepštinama i hrani.
Bog ih blagoslovio i neka ih uvijek i u svemu čuvaju Marijine ruke!