Volonteri Marijinih ruku pomažu na Brdu Ukazanja

Rado se odazivamo i pomažemo svima onima kojima je pomoć potrebna a na poseban način onim ljudima koji zbog fizičkih nedostataka nemaju priliku popeti se na Brdo Ukazanja, na mjesto na kojem se Gospa prije 35 godina ukazala.