Župljani sa volonterima za Sarajevo i Banja Luku

Zahvaljujemo se svim župljanima koji su podržali našu akciju “Pomoć za Sarajevo i Banja Luku”. Paketi su stigli na odredište a svi ljudi kojima je potrebna pomoć stigla zahvaljuju se uz obećanje da će moliti za nas dobročinitelje i cijelu našu župu. Hvala svima.